Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Musicalvereniging Unidos Musicalvereniging Unidos, gevestigd aan Lagersstraat 64 1971 DJ IJmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.musicalvereniging-unidos.nl
Lagersstraat 64
1971 DJ IJmuiden

Persoonsgegevens die wij verwerken

Musicalvereniging Unidos verwerkt online enkel persoonsgegevens in de vorm van een e-mailadres dat door middel van een plugin op de server van MailChimp wordt achtergelaten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@musicalvereniging-unidos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Musicalvereniging Unidos verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor het volgende doel: Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

Musicalvereniging Unidos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Musicalvereniging Unidos) tussen zit. Musicalvereniging Unidos gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

MailChimp plugin

Om e-mailadressen te verzamelen gebruiken wij een plugin van MailChimp op onze website. Uw e-mailadres wordt daarbij opgeslagen op de servers van MailChimp. Deze data wordt enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Voor gedetailleerde informatie over onze overeenkomst met MailChimp verwijzen wij u naar de MailChimp Data Addendum (Engels).

Facebook plugin

Wij gebruiken een Facebook Feed plugin om de inhoud van onze eigen social media pagina te tonen. Daarvoor maakt onze website verbinding met de Facebook servers om berichten afbeeldingen en video’s van de Unidos Facebookpagina te tonen. Deze verbinding maakt uw IP address zichtbaar aan Facebook. Zie voor meer informatie: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Musicalvereniging Unidos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: E-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief – Dit e-mailadres blijft bewaard tot wederopzegging van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Musicalvereniging Unidos verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Musicalvereniging Unidos gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. De link hiervoor vind u onderaan de nieuwsbrieven.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@musicalvereniging-unidos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Musicalvereniging Unidos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Musicalvereniging Unidos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Musicalvereniging Unidos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@musicalvereniging-unidos.nl